Ja vecāki par izglītojamā neierašanos informē attiecīgajā kavējuma dienā līdz plkst. 7.30 vai dienu iepriekš, norādot plānoto kavējumu dienu skaitu, ēdināšanas maksa netiek aprēķināta.
 
Close Menu