Šajos SIA “IRG” (reģistrācijas numurs 40003490052, adrese Dagmāras iela 4 /21, Rīga LV 1007) sīkdatņu lietošanas noteikumos (turpmāk Noteikumi) ir paskaidrots, kādas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas SIA IRG tīmekļa lappusēs (irg.lv un visi tā apakšdomēni un SIA IRG pārvaldāmās mobilās lietotnes) tiek izmantotas. Noteikumos lietotie jēdzieni ir jāsaprot tā kā tie ir definēti SIA IRG.

1. Sīkdatnes

1.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Lietotāja datora atmiņu no tīmekļa servera un saglabātas viņa datorā, ja vien Lietotājs nav visas vai daļu no tām savos pārlūkprogrammas iestatījumos aizliedzis. Ar sīkdatņu palīdzību serveris identificē lietotāju, kad viņš atver vietni.

1.2. Sīkdatnes atkarībā no to izvietojuma iedalās:

1.2.1 īslaicīgas jeb sesijas sīkdatnes – palīdz saskaņot Lietotāja darbības vienas pārlūkprogrammas šķirstīšanas sesijas laikā, t.i., pastāv no tīmekļa pārlūkprogrammas atvēršanas brīža līdz tās aizvēršanai vai līdz 4 stundām no pēdējās ienākšanas brīža kādā tīmekļa lappusē;

1.2.2 Pastāvīgās sīkdatnes – tiek saglabātas lietotāja datorā uz sīkdatnē noteikto laiku un aktivējas katru reizi, kad lietotājs apmeklē tīmekļa lappusi, no kuras tā tika nosūtīta.

1.3. Sīkdatņu iedalījums atkarībā no to piederības:

1.3.1 Pirmās dalības puses sīkdatnes – no apmeklētās tīmekļa lappuses. Ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa lappuses var saglabāt informāciju, kas tiek izmantota katru reizi lappuses apmeklēšanas laikā. No personas datu apstrādes viedokļa pirmās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs (vai jebkura viņa pilnvarotā persona), kas nodarbojas ar apmeklēto lappušu pārvaldību;

1.3.2 Trešo pušu sīkdatnes – veidojas, piemēram, no citu tīmekļa lappušu reklāmām, kas atrodas lietotāja apmeklētajās tīmekļa lappusēs. No personas datu apstrādes viedokļa trešās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs, kas nav tas pats apmeklētās lappuses pārvaldnieks;

1.4. Sīkdatņu iedalījums atkarībā no to nosūtīšanas mērķa:

1.4.1 Obligāti nepieciešamās – ir nepieciešamas, lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās piedāvātās iespējas un sniegt lietotāja izvēlētos pakalpojumus. Bez šo sīkdatņu ievietošanas interneta mājas lapa Lietotājam izvēlētos pakalpojumus nevar piedāvāt;

1.4.2 Analītiskās sīkdatnes – uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto mājas lapu, piemēram, lai noteiktu, kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem kļūdu ziņojumus. Savāktā informācija tiek apvienota un padarīta par anonīmu. Šo sīkdatņu uzdevums ir mājas lapu darba uzlabošana;

1.4.3 Funkcionālās sīkdatnes – šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties veiktās izvēles (piemēram, teksta lielumu, citu mājas lapu maināmās īpašības) un pazīmes (lietotāja vārdu, lietoto valodu vai atrašanās valsti) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas;

1.4.4 Reklāmas sīkdatnes – šīs sīkdatnes ļauj parādīt tieši lietotājam piemērotas reklāmas, veikt tirgus pētījumus un analīzes, izmantojot no lietotāja apmeklētajām mājas lapām un interesēm ievākto informāciju. Iegūtā informācija var var tikt izplatīta reklāmas tīklā un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem.

2. Piekrišana

2.1. Obligāti izmantojamās sīkdatnes SIA IRG var izmantot bez Lietotāja piekrišanas, jo bez tām piekļuve Tīmekļa lappusei nav iespējama. Kas attiecas uz citām sīkdatnēm, Lietotājs atļauj to ievietošanu, piekrītot šiem Noteikumiem, kuri SIA IRG Lietotājiem redzami preses izdevumu Tīmekļa lappušu reklāmplakātos. Funkcionālo sīkdatņu izmantošanu Lietotājs atļauj atbilstoši savai izvēlei.

3. Sīkdatņu statusa izmainīšana pārlūkprogrammas iestatījumos

3.1. SIA IRG Tīmekļa lappuses iestatījumos ļauj pakalpojumu Lietotājam pašam pārvaldīt visas sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar viņa piekrišanu, kur tās jebkurā brīdī var atļaut un aizliegt. Šāda iespēja neattiecas uz obligāti nepieciešamajām un citām sīkdatnēm, kuru ievietošanai Lietotāja piekrišana nav vajadzīga.

4. Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldību savā pārlūkprogrammā pieejama šeit:

 

Close Menu